Blízke stretnutie piateho druhu s mimozemskou inteligenciou

Blízke stretnutie piateho druhu
s mimozemskou inteligenciou

CE-5
CE-5 je globálna občianska snaha do ktorej pozývame každého jednotlivca ako občana Zeme, ktorý má záujem o láskyplný a mierový kontakt s Našou Galaktickou Rodinou.
>> Ako uskutočniť CE-5 Kontakt?

Často kladené otázky

– Ako uskutočniť CE-5 Kontakt?

 

Odpovede:

Ako uskutočniť CE-5 Kontakt?

1. Vykonávajte tento CE-5 ET Kontakt kedykoľvek kdekoľvek je to pre vás vhodné, príjemné a bezpečné.

2. Vyberte miesto a ľudí, ktorým veríte, ste zlučiteľní, zdvorilí, a nadšení zo spoločného úsilia. Môžete to tiež robiť osamote. Ak máte postoj strachu, hlbokých pochybností, nepriateľstva, uzavretosť mysle… je pravdepodobné, že sa vám nepodarí uskutočniť kontakt. Prineste si do skúsenosti dobrú náladu, lásku, radosť a otvorenosť. MZia „zachytia“ vaše vznešené pozitívne vibrácie.

3. Spojte sa srdce-do-srdca s členmi vo vašej skupine. Rozširujte energiu lásky.

4. Predstavte si guľu lásky v strede vášho kruhu, do ktorej sú pripojené srdcia každého z vás. Premietnite tento stĺp energie lásky vysoko hore do neba ako jasný žiarivý maják našim Hviezdnym Priateľom.

5. Keď idete do meditácie, vo vašej predstavivosti sa spojte srdce-do-srdca so všetkými ostatnými zo skupín Global CE-5 ET Kontakt, ktorí sa spájajú po celej planéte. Potom tiež s láskou zahrňte našich Hviezdnych Priateľov keď ich pozvite a „vektorom“ im udajte vaše miesto. Môžete udať „vektor“ alebo ich viesť ku vášmu miestu premietnutím vášho vedomia von ku nim vizualizáciou ako cestujete z vášho miesto z nášho slnka v našej slnečnej sústave na našu Zem. Keď blížite vo vašej predstave, priblížte sa bližšie a bližšie ku vášmu presnému miestu na povrchu. Ukážte im obrazy toho kde vás nájdu!

6. Mentálne a vašim srdcom PÝTAJTE SA našich MZ priateľov čo môžete vy a my urobiť v spolupráci s nimi, aby sme privodili liečenie našej planéte Zem. Pozvite ich, aby prijali väčšiu úlohu v našich Ľudských veciach, s uznaním, že jednako je zodpovednosťou Ľudstva, aby vyriešilo svoje problémy.

7. Pamätajte, že CE-5 ET Kontakt môže prísť v mnohých podobách. Môže to byť pozorovanie Hviezdneho Plavidla, bdelý sen, telepatická správa, dotyk na ramene alebo kolene, zvláštny elektrický jav s komunikačnými zariadeniami alebo svetlami a tak oveľa viac. MZia sú veľmi tvoriví a budú komunikovať len keď je to to bezpečné pre nich a pre vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cheap NFL Jerseys