Blízke stretnutie piateho druhu s mimozemskou inteligenciou

Blízke stretnutie piateho druhu
s mimozemskou inteligenciou

CE-5
CE-5 je globálna občianska snaha do ktorej pozývame každého jednotlivca ako občana Zeme, ktorý má záujem o láskyplný a mierový kontakt s Našou Galaktickou Rodinou.
>> Ako uskutočniť CE-5 Kontakt?

Sirius Film

 

CE-5 je termín popisujúci piatu kategóriu blízkych stretnutí s mimozemskou inteligenciou /ETI/.

CE-5 kontakt je charakteristický vzájomnou obojsmernou komunikáciou, pred jednosmerným kontaktom /jednosmernou komunikáciou/.
CE-5 iniciatíva je zameraná na obojsmernú komunikáciu ETI vs. My – ľudia, založenej na vzájomnom rešpekte a vesmírnych princípoch výmeny a kontaktov.
CE typy 1 až 4 sú v podstate pasívne a reaktívne /z našej strany/, zahájené mimozemšťanmi.

 

CE-5 sa od predošlých štyroch líši tým, že je to vedomý, dobrovoľný a zo strany nás – ľudí, proaktívny kontakt s mimozemšťanmi. Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že k takýmto kontaktom už úspešne v minulosti došlo a je nevyhnutné v rámci dozrievania vzťahov medzi ľuďmi a mimozemskou inteligenciou, aby sme venovali výskumu daných aktivít väčšiu pozornosť. Hoci tieto kontakty pravdepodobne ešte dlho ostanú z väčšej časti pod technickou kontrolou mimozemských civilizácií, nakoľko sú od nás či už vedomím, či technicky vyspelejšie, naša snaha nestráca na dôležitosti. Naďalej dôležitými ostávajú i zvyšné – konenčné typy CE, čiže CE 1 – 4.

 

CSETI je celosvetovo jediná organizácia, ktorá sústredí pozornosť svojich výskumníkov na nasledovné oblasti:
– skúmanie už zaznamnaných aktivít spojených s UFO
– snahu o zistenie možností ohľadom zahajovania kontaktov s UFO /zabezpčenie komunikácie v budúcnosti/
Kontaktné protokoly zahŕňajú použitie svetla, zvuku a myslenia /myšlienok/. Myslenie – kontkrétne vedomie je primárny spôsob nadviazania kontaktu.

 Cheap NFL Jerseys