Blízke stretnutie piateho druhu s mimozemskou inteligenciou

Blízke stretnutie piateho druhu
s mimozemskou inteligenciou

CE-5
CE-5 je globálna občianska snaha do ktorej pozývame každého jednotlivca ako občana Zeme, ktorý má záujem o láskyplný a mierový kontakt s Našou Galaktickou Rodinou.
>> Ako uskutočniť CE-5 Kontakt?

Základné princípy CE-5

V súčasnosti už máme množstvo dôkazov o existencií ETI /mimozemšťanov, iných civilizácií a kozmických plavidiel.

Mimozemšťania navštevovali a taktiež v súčasnej dobe navštevujú našu planétu.

Starostlivá obojstranná komunikácia medzi mimozemšťanmi a ľuďmi je veľmi dôležitá ako teraz, tak i pre našu budúcnosť

CSETI pristupuje k štúdiu mimozemšťanov na základe nasledujúcich princípov:

  –  Spolupráca

  –  Mierumilovnosť

  –  Neškodlivé zámery

  –  Neškodlivé postupy

Vytvorenie trvalého mieru vo svete je nevyhnutné k úplnému rozvinutiu vzťahov mimozemšťanov a ľudí.

Obaja – človek i mimozemšťan sú vedomé, inteligentné bytosti, ktoré sú si navzájom viac podobné ako rozdielne. CSETI sa venuje štúdiu oboch, tj rovnakých i jedinečných vlastností.

CSETI funguje na predpoklade, že mimozemské bytosti majú voči nám len čisté úmysly a ich zámery sú priateľské a pokojné.

Je vysoko pravdepodobné, že viac ako jedna mimozemská civilizácia je spoluzodpovedná za kontakty ľudí a mimozemšťanov, ktoré boli doteraz pozorované. CSETI predpokladá, že ide o kooperatívne úsilie, tj o snahu zo strán nielen nás ľudí ale i zo strany mimozemských bytostí.

CSETI sa bude i naďalej snažiť rozvíjať obojstranné vzťahy a kontakty medzi ľuďmi a mimozemšťanmi, ktoré by mali slúžiť na pokojné, mierumilovné a kooperatívne ciele. CSETI určite nemá za cieľ získať pokročilé technológie mimozemských civilizácií, ktoré by mohli byť v prípade predčasného zverejnenia potenciálne škodlivé, prípadne využité na vojenské účely.

 

Univerzálna bytosť

 

 Cheap NFL Jerseys