Pre silu a krásu tela a pre radosť duše

   Dnes je ten správny deň...

GMO, chemtrails, očkovanie…

Semena smrti: Odha­le­nie lží o GMO (2012)

Film sa snaží pou­ká­zať na lži, ktoré sú často spo­jené s obha­jo­bou GMO. Odpo­rú­čame divá­kom film sle­do­vať s otvo­re­nou a kri­tic­kou mysľou.

Tento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu.

 


 

MUDr. Ludmila Eleková – Nežiaduce účinky očkovania

MUDr. Ludmila Eleková na seba upozornila, podobne ako jej kolega MUDr. Hnízdil, neortodoxnom prístupom k medicíne a kritikou jestvujúcich pomerov v zdravotníctve, nahrávajúcich veľkým farmaceutickým firmám. Jej kritika a varovanie sa vzťahujú predovšetkým na očkovanie, čiže očkovanie, ktoré je aj témou tohto rozhovoru.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Prihlásiť sa
Najnovšie komentáre
Facebook
Fotky dňa
Myšlienky dňa

Ak sa sústredíš na problémy budeš mať viac problémov. Ak sa sústredíš na možnosti, budeš mať viac príležitostí.