Pre silu a krásu tela a pre radosť duše

   Dnes je ten správny deň...

GMO, chemtrails, očkovanie…

Semena smrti: Odha­le­nie lží o GMO (2012)

Film sa snaží pou­ká­zať na lži, ktoré sú často spo­jené s obha­jo­bou GMO. Odpo­rú­čame divá­kom film sle­do­vať s otvo­re­nou a kri­tic­kou mysľou.

Tento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu.

 


 

Odkiaľ fúka Chemtrails

Týždenne nad českou republikou preletí desiatky až stovky lietadiel NATO o ktorých nemáme žiadne informácie my, ani vláda. Nemožné? Tiež si myslím, to by naši politici predsa nedopustili.

 


 

MUDr. Ludmila Eleková – Nežiaduce účinky očkovania

MUDr. Ludmila Eleková na seba upozornila, podobne ako jej kolega MUDr. Hnízdil, neortodoxnom prístupom k medicíne a kritikou jestvujúcich pomerov v zdravotníctve, nahrávajúcich veľkým farmaceutickým firmám. Jej kritika a varovanie sa vzťahujú predovšetkým na očkovanie, čiže očkovanie, ktoré je aj témou tohto rozhovoru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlásiť sa
Najnovšie komentáre
Facebook
Fotky dňa
Myšlienky dňa

Najlepšie roky života začnú vtedy, keď prevezmete zodpovednosť za vaše vlastné problémy. Prestanete obviňovať svoju matku, životné prostredie alebo prezidenta. Uvedomíte si, že môžete ovládať svoj vlastný osud.