Pre silu a krásu tela a pre radosť duše

   Dnes je ten správny deň...

GMO, chemtrails, očkovanie…

Semena smrti: Odha­le­nie lží o GMO (2012)

Film sa snaží pou­ká­zať na lži, ktoré sú často spo­jené s obha­jo­bou GMO. Odpo­rú­čame divá­kom film sle­do­vať s otvo­re­nou a kri­tic­kou mysľou.
Tento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu.

 


 

MUDr. Ludmila Eleková – Nežiaduce účinky očkovania

MUDr. Ludmila Eleková na seba upozornila, podobne ako jej kolega MUDr. Hnízdil, neortodoxnom prístupom k medicíne a kritikou jestvujúcich pomerov v zdravotníctve, nahrávajúcich veľkým farmaceutickým firmám. Jej kritika a varovanie sa vzťahujú predovšetkým na očkovanie, čiže očkovanie, ktoré je aj témou tohto rozhovoru.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kontaktý formulár
vitazdroje@gmail.com
Najnovšie komentáre
Facebook