Pre silu a krásu tela a pre radosť duše

   Dnes je ten správny deň...

Roy Littlesun – náprava sveta

Svetové  vyhlásenie

Všetkým svetovým vodcom a všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o nápravu sveta. Sme stvorený na obraz Boha. Nemôžeme žiť ďalej takýmto spôsobom, ktorým sa systematicky ničí život.
Je najvyšší čas, aby sme čelili otázke: „Byť či Nebyť“. Čo je tu napísané, môže pomôcť ľudstvu spoznať kto skutočne sme a ako svet naozaj funguje. Nie je to len názor alebo filozofia, ale poukazuje na to ukryté, aby sme precitli:
1 – Každý jeden z nás prispieva k obrazu tohto sveta. Každý jeden z nás je zodpovedný za to ako tento svet vyzerá, jeden zdanlivo menej, iný viac, ale každý – aj ja, aj ty. Sme stvorení na obraz Boha. Tvoríme každým svojim skutkom, slovom či myšlienkou svoju ďalšiu budúcnosť a budúcnosť celého ľudstva. Preto je dôležité ako žijem: ako konám, ako hovorím a ako myslím.
2 – Nič sa tu nedeje náhodou, fungujú tu Zákony Vesmíru. My sme ich neoddeliteľnou časťou. Napriek tomu, že sme sa o nich možno doteraz nepočuli, v škole nás o nich neučili, oni fungujú. Mali by sme sa ich učiť spoznávať a podľa nich žiť, aby sme boli šťastní. 
3 – Máme silu, ktorú nevyužívame a mnohí o nej ani nevieme. Netušíme, že tým, čomu venujeme pozornosť, to posilňujeme. Keďže máme slobodnú vôľu, my sami rozhodujeme, či porastie zlo, ktorému venujeme pozornosť v televíznych správach, alebo krása a pokoj, ktoré pozorujeme napr. v parku, či záhrade.
ron2_
4 – Rešpektujme, že nič nemôže byť stále rovnaké. Tak ako rastie tráva, starne človek, jar prechádza v leto…, všetko na svete sa neustále mení. Neustála zmena je pre udržanie života dôležitá a je to ten jediný  a najdôležitejší zákon stvorenia .
5 – Tieto vesmírne zákony boli kedysi ľudstvu známe, no za účelom nadvlády mocných, kedysi napr. aj  pod hrozbou mučenia a smrti cez INKVIZÍCIU druhotné zákony prevýšili podstatu.
6 – Tieto druhotné zákony sme ako spoločnosť prijali  a nezamýšľame sa už zopár storočí nad nimi. Neuvedomujeme si, že slúžia len na udržanie našej poslušnosti a sú založené na STRACHU (ten, kto sa bojí, poslúcha najlepšie).  Následkom pravidiel týchto druhotných zákonov je používanie zbraní. Tým sa vlastne zbrane stávajú zákonom. Dnešné vojny sú zmanipulované – vyvolávané úmyselne, aby sa udržiaval v ľuďoch strach.
7 – V súčasnej dobe dôvody ako úraz, ohrozenie, kontrola, strata (dôvody strachu) začínajú zmanipulovávať ľudstvo na používanie mikročipov. Hrozí kontrola a ovládanie každého jedinca z jedného základného centra. Je to spôsob založený na slobode a láske? Ako sa to bude vyvíjať v budúcnosti? Nezneužije to niekto, keď vidíme ako sa teraz zneužíva všetko za účelom moci a bohatstva? Kto zaručí našim deťom skutočnú slobodu v budúcnosti?
8 – Človek má byť šťastný a zdravý. Aby tak bolo, potrebuje vedieť ako mu škodí priemyselne spracovávaná potrava. Potrebuje zmeniť spôsob prípravy stravy, prestať kupovať nezmyselne prevážané potraviny z jedného konca sveta na druhý, potraviny, ktoré škodia telu. Ak to prestane kupovať, bude sa to musieť prestať vyrábať, následne sa tým prestane škodiť aj životnému prostrediu. Keď sa človek vylieči, bude slobodný. Nebude žiť v strachu a bude si uvedomovať svoje konanie a jeho následky. Už nebude manipulovateľný a ovládaný žiadnou mocnosťou. Jediná cesta ako to je možné dosiahnuť- je moja a Tvoja kuchyňa. Miesto, kde sa pripravuje jedlo je prvým miestom, ktoré určuje kam sa bude uberať svet. Podľa toho, čo si do nej vyberieme – či hodnotnú živú potravinu dopestovanú u nás, alebo mŕtve jedlo z ďalekej krajiny, to rozhodne, či budem zdravý ja, moja rodina,  nezávislá moja krajina … Jedlo je to najdôležitejšie nielen pre naše fyzické, ale aj pre naše psychické telo. Čím viac chémie, rafinovaných a umelých potravín, tým viac zabúda človek na skutočné hodnoty ako láska, priateľstvo, česť, odvaha … Zabúda na uvedomenie si poslania vo svojom  živote.  Ľudstvo potrebuje porozumieť základným zákonom života, aby si napravilo rebríček skutočných hodnôt.
9 – Žena je tá, ktorá vládne kuchyni a môže zmeniť celý vývoj sveta. Kedysi bola hlavným terčom inkvizície, pretože ona vedela, čo je potrebné, aby boli jej blízky zdraví, poznala bylinky a prípravu jedál na vyliečenie chorôb.  Žena, ktorá sa rozhodne pre zdravie svojich blízkych cez stravu je veľmi potrebná pri  náprave sveta. 
10 – Kuchyňa je ako svätyňa. Jedlo v nej pripravované by malo slúžiť na šťastný a zdravý život celej rodiny a následne aj celej zeme. Cez jedlo sa tráviacim procesom tvorí kvalita krvi. Vďaka krvi môžeme nielen fungovať, ale aj cítiť, myslieť, rozlišovať, rozhodovať sa, konať a spoznávať samých seba.  Čím horšia strava, tým horšia kvalita krvi a horšie aj naše pociťovanie, myslenie, rozhodovanie a konanie …. teraz až tak, že je ľudstvo ničiteľom – ide proti sebe. Inými slovami to vonkajšie sa mení na vnútorné. Ten, kto určuje a kontroluje naše jedlo, ovplyvňuje kvalitu našej krvi, takže  kontroluje všetko – má moc. Začnime si určovať a kontrolovať svoje potraviny sami, neprenechávajme moc nad sebou iným.
11 –Toto zriadenie nemá riešenie na tento problém, dokonca ho ani nevidí. „Systematizovaní ľudia“ nevidia, že sú niekým manipulovaní, neuvedomujú si dôležitosť správnej potravy pre telo, neberú zodpovednosť za svoje zdravie a následne  zomierajú neprirodzene = na choroby v nemocnici. Telo nám vždy hovorí pravdu, cez bolesť, či chorobu signalizuje, že niečo nerobíme dobre. Nedá sa signál vypnúť tabletkou, je potrebné odstrániť príčinu. 
12 – Nárast korupcie, chorôb, vojen, chudoby, nekompetentnosti, agresie a ignorácie je súbežný s nárastom zákonov, chem. medicíny, zbraní, peňazí, technológií a nákladných vedeckých výskumov. Nikto sa zo strachu nechce vzdať svojej práce, od dola až nahor, v údržbe „systému“. Pri obnove sveta musíme začať od jednotlivca – od seba.
13 – Ak sa ľudstvo nespamätá, potom príroda, ktorá plne počúva zákony vesmíru, to spraví za nás tak ako to najlepšie vie. Nemôžeme donekonečna vládnuť svetu zákonmi a spôsobmi, ktoré zakazujú ľudstvu žiť podľa zákonov stvorenia.
14 – Všetko patrí Bohu a každá naša požiadavka si vyžaduje žiť podľa prirodzených vesmírnych zákonov. Zlyhanie by mohlo viesť  k veľkému a bolestivému sklamaniu.
Roy Littlesun – Posol poslednej správy Hoppiov: „Povedzte svetu pravdu  o Stvoriteľovom zákone“.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] myšlienky ohľadom stravovania, kuchyne a mnoho iného, ktoré určite stoja za zamyslenie. Jeho Svetové vyhlásenie nás doslova chytilo za srdce. Ponúkame Vám časť, ktorá je práve o kuchyni, kde prebieha […]

Kontaktý formulár
vitazdroje@gmail.com
Najnovšie komentáre
Facebook