Bytosti zeleného lúču 6 dimenzie 4 galaktickej planéty. Stretnutie a komunikácie s bytosťami bola plná lásky a harmónie.

Prichádzame na Zem, aby sme svojim svetlom presvetlili srdcia ľudí a tým pomohli harmonizácii a liečeniu planéty.

Jasnozrivý nás môžu vnímať ako záblesk bledozeleného lúču v priestore, ale najčastejšie sa s ľuďmi stenávame v prírode. Jasno citlivý jedinci môžu pociťovať naše vibrácie na úrovni duše, ako silné pocity harmónie a vyrovnania. Našou úlohou je zjemnenie ľudí a priblíženie sa k prírodným zákonom.

Sme tu medzi vami, vidíme ako žijete, ako cítite a konáte. Vieme koho môžeme obdarovať svojim svetlom, pretože sú tu ľudia, ktorí nás precítia, ale sú tu i takí, ktorí nikdy neprejdú za bránu svojho ega a hmotnej podstaty. Prebúdzame vo vás cit s láskou k zákonom vesmíru a tu bytia. Ak túžite vedieť, bude vám povedané.

Každých 7 vašich dní máme veľkú poradu o zmenách na galaxii a každý deň malú poradu o zmenách na vašej planéte. Vaša galaxia je prepojená s inými svetmi, preto sa snažíme o záchranu. Dali sme vám možnosti, ako pomáhať, ale egoistické pohnútky našu pomoc zmenili na sebazničenie. Čím vyššia vibrácia, tým viac môžete pomôcť, ale i ničiť. Preto sa medzi vami pohybujeme viac a viac, aby sme svojim svetlom vplývali na vás. Sú tu aj iné paralélne svety a preto je to o rozhodnutí. Buď silou zničíte Zem, alebo ju zmeníte vibračne.  Môžete sa rozhodnúť.

Tí, čo sú obdarovaní jasno počutím, môžu nás vnímať, ako vysoký tón A.

Pomáhame všetkým záhradníkom, vedcom pri ich víziách na uskutočnenie veľkolepých ekologických objavoch a všetkým tým, čo sú prepojení z prírodnými zákonmi.

Je nás neskutočné množstvo, takže jedná sa i o pomoc na iných planétach a iných galaxiách. Záleží na vás.

Majster zeleného lúču vzkazuje:

  1. Žite v harmónii s prírodnými zákonmi
  2. Milujte prírodu a neplytvajte zbytočne
  3. Nenechajte sa manipulovať negatívnymi astrálnymi bytosťami, ktoré vás čipujú programom STRACHU, MAMONÁRSTVA A EGOIZMU, že ste výnimočný!!!! Každá bytosť je výnimočná. U nás nie  je vidieť žiadny rozdiel, tak ako je to u vás. Žijeme v takej harmónii, že naša podobnosť je takmer rovnaká.  U vás ľudí sú veľké rozdiely. Či už na úrovni tela, hmoty, ale i duší a vibračného naladenia
  4. Spejte k jednote.
  5. S láskou buďte sami sebou, nič viac ani menej.
  6. Dodržujte ekologické žitie vo svete, je to také jednoduché, tak prečo si to komplikujete?
  7. Vašou stravou sú plody prírody po celý rok, nemusíte sa živiť zbytkom hnilej, mŕtvej a plastovej stravy. Dnes už je do potravín vkladaných veľa chemických látok, ktoré sú tam za účelom zničenia vašich duší a vibrácií. Všetko je robené zámerne, aby ste boli slabí a ľahko manipulovateľní. Je iba na vás ako sa rozhodnete. Pomáhame vám.
  8. S láskou sa starajte o svoje rodiny a nenechajte sa zlákať tlakom médií.
  9. Dodržujte vesmírne zákony a príde vám pomoc.

Záleží na vás, buď príde zánik a následný vznik nového, kde sa duše rozdelia.  Do nového majú prístup iba vyladené bytosti a tí čo nepochopili sa prepoľujú do inej planéty, kde si budú musieť karmicky pretrpieť svoje bytie na pochopenie, čo však nemusí viesť k navrátenie sa do jednoty.

Teraz máte veľkú šancu. Pomáhame vám a pomáhať budeme.

S láskou bledozelený plameň vesmírnych lúčov.